ກັບຄືນ ເລືອກສີລົດ

Product Image

ສີແດງ - ດໍາ
Red - Black

Product Image
Product Image
Product Image
ດາວໂຫຼດແຄັດຕາລ໋ອກ ດາວໂຫຼດຮູບ
ເຕັກນິກລົດ
ລໍາດັບ ຊື່ລຸ້ນ ລາຍການ
1 ລະຫັດລຸ້ນ KVMX 68
2 ເຄື່ອງຈັກ 4 ຈັງຫວະ ແບບໂອເວີ້ເຮດແຄມຊາບ ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ
3 ບໍລິມາດກະບອກສູບ 97.1 cc
4 ຂະໜາດກະບອກສູບ 50.0 x 49.5 ມມ
5 ລະບົບການຕິດເຄື່ອງຈັກ ໃຊ້ຂາສະຕາສ ແລະ ມໍເຕີ້ສະຕາສ ( ສະຕາສມື )
6 ອັດຕາສ່ວນແຮງອັດ 9.0:1
7 ລະບົບເກຍ ລະບົບເກຍວຽນ 4 ລະບົບ
8 ຂະໜາດ ( ກວ້າງ x ຍາວ x ສູງ ) 697 x 4.898 x1.057 ມມ
9 ໄລຍະຫ່າງລໍ້ 1 ມ 234 ມມ
10 ນໍ້າໜັກລວມ 92.3 ກກ
11 ລະບົບຈູດລະເບີດ Capacitor Discharge ( CDI )
12 ລະບົບຫ້າມລໍ້ ( ໜ້າ ) ດຣໍ້າເບຣກ
13 ລະບົບຫ້າມລໍ້ຫຼັງ ດຣໍ້າເບຣກ
14 ຂະໜາດຢາງ ( ໜ້າ ) 60/100 - 17 M/C 33P
15 ຂະໜາດຢາງ ( ຫຼັງ ) 70/99-17ັ M/C 43P
16 ໜໍ້ໄຟ ແບບແຫ້ງຂະໜາດ 12 V
17 ຂະໜາດຖັງບັນຈຸນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 3.8 ລິດ
18 ສີ ແດງ-ດໍາ, ຟ້າ-ດໍາ, ຂຽວ-ດໍາ