ສະໝັກວຽກ

 • Card image cap

  ໂປຣໂມຊັນ ໜ້າຝົນ "ໜ້າຝົນອຸ່ນໃຈໄປກັບ ຮອນດ້າ"

 • Card image cap

  ໂປຣໂມຊັນ ພິເສດສຸດໃຈ "ສູ່ຂວັນ ສຸກໃຈ ຮອນດ້າ ຈັດເຕັມ"

 • Card image cap

  ໂປຣໂມຊັນ ພິເສດສຸດໃຈ "ສູ່ຂວັນ ສຸກໃຈ ຮອນດ້າ ຈັດເຕັມ"

 • Card image cap

  ແຮງ,ປະຢັດຕ້ອງ ADV 150

 • Card image cap

  ເທ້ທຸກໄວ, ທັນສະໄໝທຸກວັນ WAVE 100ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປ ນີ້ :

ລໍາດັບ ເບິ່ງ ຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ວັນທີ່ເປີດຮັບ ວັນທີ່ປິດຮັບ
1 ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ(ຄີຂໍ້ມູນ) 2 ຕໍາແໜ່ງ 1. ເພດຍິງອາຍຸ 20-30 ປີ 2. ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ(ບໍ່ຈໍາກັດສາຂາຮຽນ) 3. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ 2020-07-08 2020-07-27
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

ດາວໂຫຼດຟອມ

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດຍືນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ , ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່

Info@Newchipxeng.com

+85620 2221 2740

+030 513 050