ກິດຈະກໍາ

...

ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດພິທີເປີດໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ " ໄຟທ້າຍດັບ = ຊີວິດສ່ຽງ " ປ່ຽນໄຟໜ້າ-ໄຟທ້າຍໃຫ້ຟຣີ


2020-12-15 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ກຸງສີ ລິດຊິ້ງ ປ່ຽນໄຟໜ້າ-ໄຟທ້າຍໃຫ້ຟຣີ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດໃນຕອນກາງຄືນຈາກໄຟທ້າຍດັບຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດທ່ານຕ້ອງສ່ຽງທຸກຄັ້ງທີ່ຢູ່ຖະໜົນ


2020-12-15 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ສຸພິເລີດ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງເມືອງ ຜາໄຊ , ກອງຮ້ອງຈະລາຈອນ ເມືອງ ຜາໄຊ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກການຂັບຂີ່ປອດໄພ


2020-09-07 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຮອນດ້າ ຊຽງຂວາງລົງໂຄສະນາຫຼັກການຂັບຂີ່ລົດຈັກປອດໄພ ແລະ ການກວດການເຕັກນິກລົດຈັກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ


2020-09-06 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .
...

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນ ການແພລະບາດ ຂອງພະຍາດ covid-19 ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຈາກຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ


2020-03-27 ພະແນກຂາຍ


ອ່ານເພີ່ມເຕີມ . . .