ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ສຸພິເລີດ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງເມືອງ ຜາໄຊ , ກອງຮ້ອງຈະລາຈອນ ເມືອງ ຜາໄຊ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກການຂັບຂີ່ປອດໄພ

ກັບຄືນ / ລາຍລະອຽດຂ່າວສານ / ຂັບຂີ່ປອດໄພ 2020-09-07
black sample

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ສຸພິເລີດ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງເມືອງ ຜາໄຊ , ກອງຮ້ອງຈະລາຈອນ ເມືອງ ຜາໄຊ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກການຂັບຂີ່ປອດໄພ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງ ຜາໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນມາ ສຸຍະວົງ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຜາໄຊ ບໍລິສັດ ສຸພິເລີດໄດ້ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ມູນຄ່າ 59.000.000 ກີບ (ຫ້າສິບເກົ້າລ້ານກີບ) ເພື່ອສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພ ຕາມທ້ອງຖະໜົນໃຫ້ມີຄວາມ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຢ່າງສູງສຸດ

black sample

ພິທີການມອບມວກກັນກະທົບໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ໃນການຮັບຟັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ຫຼັກການຂັບຂີ່ປອດໄພ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປ້ອງຄອງ ເມືອງ ຜາໄຊ

black sample

black sample