ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຮອນດ້າ ຊຽງຂວາງລົງໂຄສະນາຫຼັກການຂັບຂີ່ລົດຈັກປອດໄພ ແລະ ການກວດການເຕັກນິກລົດຈັກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ

ກັບຄືນ / ລາຍລະອຽດຂ່າວສານ / ຂັບຂີ່ປອດໄພ 2020-09-06
black sample

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຮອນດ້າ ຊຽງຂວາງລົງໂຄສະນາຫຼັກການຂັບຂີ່ລົດຈັກປອດໄພ ແລະ ການກວດການເຕັກນິກລົດຈັກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ປະຈຳ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 6/09/2020.

black sample

ຮຽນຮູ້ວິທີ່ການຂັບຂີ່ປອດໄພຢ່າງຖືກວິທີ, ອັດຕາການເລັ່ງ, ໄລຍະການເບຣກ, ການຂື້ນລົດ-ລົງລົດທີ່ຖືກຕ້ອງ

black sample

black sample