ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ຮ້ານ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຮອນດ້າ ເຈບີ ຮ່ວມກັບ ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຝຶກອົບຮົມຂັບຂີ່ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ

ກັບຄືນ / ລາຍລະອຽດຂ່າວສານ / ຂັບຂີ່ປອດໄພ 2020-03-12
black sample

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ຮ້ານ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຮອນດ້າ ເຈບີ ຮ່ວມກັບ ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຝຶກອົບຮົມຂັບຂີ່ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ນານົກຂຸ້ມ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ທົ່ງມັ່ງໃນວັນທີ 11-12/03/2020

black sample

ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ແລະ ຮ້ານ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຮອນດ້າ ເຈບີ ຮ່ວມກັບ ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຝຶກອົບຮົມຂັບຂີ່ປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ນານົກຂຸ້ມ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ທົ່ງມັ່ງໃນວັນທີ 11-12/03/2020

black sample

ບັນຍາກາດນ້ອງໆນັກຮຽນນັ່ງຟັງການຜ່ານກົດລະບົບຈະລາຈອນ ແລະ ການຂັບຂີ່ປອດໄພຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ

black sample

black sample

ບັນຍາກາດກວດກາຄວາມພ້ອມຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນ

black sample

black sample

black sample