ກິລາ ແລ່ນ 31 ຂາ ສາມັກຄີ
ຮອບຊິງຊະນະເລີດ ທີປະເທດໄທ

           ບໍລິສັດ ດັດສະມິ້ວປະເທດໄທ ຈຳກັດ

  ປະກາດສະໜອງທຶນການສຶກສາເຕັມຮູບແບບສຳລັບ ນັກສຶກສາ ສ​ປ​ປ ລາວ  
ເພື່ອສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕຣີໃນຫລັກສູດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

          

 


     

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ອ່ານພາສາລາວບໍໄດ້

 

 _____ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ_____

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ