ຮ້ານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄົບວົງຈອນຂອງຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດຈັກ ຮອນດາ
ລ/ດ
ຊື່ຮ້ານ
ທີ່ຢູ່
ຊື
ເບີໂທ
ພາບຮ້ານ
ຄຸນນະພາບ
ພາກ ກາງ
1

NCX ວັດໄຕ

149ໍ-150 ຖະໜົນສຸພານຸວົງ ບ້ານວັດໄຕທົ່ງ ເມື່ອງ ສີໂຄດ ຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ຄຳມອນ

021 513 050

FAX 021 513 054

3S
2
NCX ເກົ້າຍອດ
ບ້ານ ເກົ້າຍອດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ຄຳອົ້ນ

201 212 370

FAX 021 212 360

3S
3
NCX ຫຼັກ 10
ບ້ານ ສົມສະນຸກ,ເມືອງ ຫາດຊາຍທອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ຕື້

021 480 450

FAX 021 480 451

3S
4
HONDA ຈີນາຍໂມ້
ບ້ານ ໂຄກນິນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ສຸລິວັນ

021 243 099

FAX 021 243 099

3S
5

ໂພນພະເນົາ
(ໂພນເຄັງ)

ບ້ານ ໂພນເຄັງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ

021 415 550

020 2229 0946

3S
6

ໂພນພະເນົາ
(ດອນກອຍ)

ບ້ານ ດອນກອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ

030 9647 262
020 5955 8585
FAX 021 415 550

3S
7
VP Car
ບ້ານສີດຳດວນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ວັນນະເດດ

021 264 333
020 5551 5181
FAX 021 264 333

3S
8
ບີເຄ ມໍເຕີ
ບ້ານ ສະພານທອງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ນາງ ໄກ່ທອງ 021 353 731
020 2288 5111
FAX 021 353 731
3S
9
ມໍເຕີ ເວີດ
ບ້ານ ສະພານມືກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ພູວາລິດ 020 5558 1558
020 5541 3416
3S
10
ສະຕາ 2001
(ໂພນສະອາດ)
ບ້ານ ໂພນສະອາດ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ທອງ 021 412 602
020 22 5212
FAX 021 421 602
3S
11
ສຸກກະເສີມ
(ທາດຫຼວງ)
ບ້ານ ຮອງແກ ເມືອງ ໄຊເສດທາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ລາວ ນຸ້ຍ 020 7811 1354
020 5555 5501
3S
12
ສຸກກະເສີມ
(ຕານມີໄຊ)
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ລາວເອີ
ທ່ານ ແຊດ
020 5555 5550
020 5444 4401
3S
13
ເຈບີ ຮອນດາ
ບ້ານ ດອນຫນູນ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ຈິມ 021 771 658
020 2889 6991
3S
14
ຮອນດາ
ເບສໄບຄ໌
ຖະໜົນ T2 ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ນີ 021 296 195
020 5819 9735
3S
ພາກ ເໜືອ
15
ຮອນດາ
ຫົວພັນ
ບ້ານ ນາທອງຈອງ ເມືອງ ສຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ທ່ານ ສຸລີ 0202861 3888
FAX 064 314 655
3S
16
ຮອນດາ ຊຽງຂວາງ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ທ່ານ ສຸລິວັນ 061 312 437
020 5551 2482
3S
17
ຮອນດາ
ບໍແກ້ວ
ບ້ານ ມຸງຄຸນສິນ ເມືອງ ຫວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍແກ້ວ

ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ

020 2238 0916
0209988 1122
3S
18
ຮອນດາ
ຫຼວງນ້ຳທາ 1
ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ທ່ານ ນາງ ຕິກ 020 2238 0916
020 99881122
3S
19
ຮອນດາ
ຫຼວງນ້ຳທາ 2
ບ້ານ ຫົວຂົວ ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ທ່ານ ນາງ ຕິກ 020 2238 0916
020 99881122
3S
20
ຮອນດາ
ອຸດົມໄຊ
ບ້ານ ນາເລົ່າ ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທ່ານ ສົມພົງ 020 5568 0979
FAX 081 312 124
3S
21
ຮອນດາ
ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ວຽງແກ້ວ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ຫຸ່ມພັນ 020 7777 1313
FAX 071 260753
3S
22
ຮອນດາ
ນາສຳພັນ
ບ້ານ ນາສຳພັນ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ສຸລິວັນ 030 2005 212
020 5551 2482
3S
23
ຮອນດາ
ນາຫຼວງ
ບ້ານ ນາຫຼວງ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ສຸກນາສິງ 071 260 296
3S
24
ສຸກກະເສີມ
(ຫຼວງພະບາງ)
ບ້ານ ນາສາງ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ລາວເອີ
ທ່ານ ແຊດ
020 5666 6606
3S
25
ຮອນດາ
KM.52
ບ້ານ ໜອງນາກ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ສຸລິວັນ 023 331 282
020 5551 2482
3S
26
ຮອນດາ
ບ້ານເກີນ
ບ້ານ ເກີນ ເມືອງ ໂທລະຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ອາວິງ 020 5539 5888
3S
ພາກ ໄຕ້
27
ສຸລະໄຊ
ຮອນດາ
ບ້ານ ໜອງບົວຄຳ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ທ່ານ ສຸລະພົງ 051 212 331
020 55851888
FAX 051 212 331
3S
28
ຮອນດາ
ຊົງສີ
ບ້ານ ຫົວເມືອງ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ນິລັນ 041 253 143
020 2358 8444
3S
29
ສະຕາ 2010
ສະຫວັນນະເຂດ
ບ້ານ ນາເລົ່າ ເມືອງໄກສອນຜົມວິຫານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ຄຳພັນ 041 251 468
020 5554 0779
FAX 041 251 468
3S
30
ຮອນດາ
ພົງສະຫວັນ
ບ້ານ ຄົງ ຄຸ້ມຫ້າ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ແຂວງ ສາລະວັນ ທ່ານ   ພົງສະຫວັນ 034 411 016
020 5535 1818
FAX 034 411 016
3S
31
ຮອນດາ
ປາກເຊ
ບ້ານ ດາວເຮືອງ ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ທ່ານ ວິລະສັກ 031 213 246
020 5525 5555
FAX 031 213 246
3S
32
ຮອນດາ
ອັດຕະປື
ບ້ານ KM.3 ເມືອງ ສາມະຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ທ່ານ ນາງ ຄຳຄຽງ 036 211 108
020 9983 6785
3S
33
ຮອນດາ
ດວງສະຫວັນ
ບ້ານ ອຸດົມໄຊ ເມືອງ ອຸທົມພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ນາງ ດວງສະຫວັນ 041 431 039
020 2231 5556
3S
34
ຮອນດາ
ສາລະວັນ
ບ້ານ ນາກ້ອກແປ້ວ ເມືອງ ສາລະວັນ ແຂວງ ສາລະວັນ ທານ ວິລະສັກ 020 5525 5555
3S