•            ມາແລ້ວ HONDA ວິບາກ ໃຫມ່ 250 CC ມີວາງຂາຍແລ້ວທີ່ໂຊລູມຮອນດາວັດໄຕ
  •                    ຖ້າໃຜສົນໃຈເຊີນເຂົ້າມາເບີ່ງໃດ້ເລີຍ ລາຍລະອຽດ ໂທ 021 513 050