ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດພິທີການວາງສີລາເລີ້ກ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ສາງອາໄຫຼ່ລົດຈັກ
ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ວັດໄຕ ວັນທີ: 26/08/2015