ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ
ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອແພ່ ອຸປະຖຳ ມາໂດຍຕະຫຼອດ, ເພື່ອບັນເທົ່າທຸກໃຫ້ແກ່ພີນ້ອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງສັງຄົມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລົ່ານັ້ນໃຫ້ຢືນຢູ່ກັບຄຽງຄູກັບ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄປຕະຫຼອດ.

____________________________________________________________________________

ບໍລິຈາກເລືອດ

ບໍລິສັດ HONDA ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ໃນຄຳຂັວນທີ່ວ່າ: ໃຫ້ເລືອດໃຫ້ຊິວິດ ວັດທີ 29/06/2018 ຈັດຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ວັດໄຕ ແລະ ວັນທີ່30/06/2018 ຈັດຢູ່ໂຮງງານປະກອບລົດຈັກ HONDA ທີບ້ານສົມສະນຸກ ຫຼັກ10
ຂໍຂອບໃຈກັບທຸກທ່ານທີ່ມາຮ່ວມໃນງານບໍລິຈາກເລືອດໃນຄັ້ງນີ້.

  

   

 

 

 

          
  


 

 

 

ອ່ານພາສາລາວບໍໄດ້