ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອແພ່ ອຸປະຖຳ ມາໂດຍຕະຫຼອດ, ເພື່ອບັນເທົ່າທຸກໃຫ້ແກ່ພີນ້ອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງສັງຄົມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລົ່ານັ້ນໃຫ້ຢືນຢູ່ກັບຄຽງຄູກັບ ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄປຕະຫຼອດ.         
  


 

ວັນທີ:16/05/2017 ບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບຊຸດກິລາ ແລະ ອຸປະກອນກິລາໃຫ້ກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງອາຊີບ-ພາຫະນະພິເສດ ມູນຄ່າໃນການມອບຄັ້ງນີ້ຕົກເປັນ ຈຳນວນເງິນ 10,000,000 ກີບ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານກິລາສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ